Courses 
Акушерство
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
Внутрішня медицина
Гінекологія
Дерматологія та венерологія
Епідеміологія
Іноземна мова (за проф.спрям.)
Інфектологія
Неврологія та психіатрія з наркологією
Основи екології та профілактичної медицини
Основи економічної теорії
Оториноларингологія
Офтальмологія
Педіатрія
Фізичне виховання
Хірургія