Courses 
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
Громадське здоров'я і громадське медсестринство
Іноземна мова (за проф. спрям.)
Медична і соціальна реабілітація
Медсестринство в педіатрії
Медсестринство в психіатрії та наркології
Медсестринство в сімейній медицині
Медсестринство в хірургії
Медсестринство у внутрішній медицині
Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
Медсестринство в дерматології та венерології
Медсестринство в неврології
Медсестринство в онкології
Основи охорони праці та охорона праці в галузі
Фізичне виховання