Courses 
Безпека життєдіяльності
Іноземна мова (за проф. спрям.)
Медсестринство в акушерстві
Медсестринство в гінекології
Медсестринство в інфектології
Медсестринство в оториноларингології
Медсестринство в офтальмології
Медсестринство в педіатрії
Медсестринство в хірургії
Медсестринство у внутрішній медицині
Патоморфологія і патофізіологія
Репродуктивне здор. та планув. сім'ї
Ріст і розвиток людини
Соціологія
Українська мова (за проф. спрям)
Фармакологія та медична рецептура
Фізичне виховання