Courses 
Акушерство
Внутрішня медицина
Гінекологія
Іноземна мова (за проф. спрям.)
Інфектологія
Неврологія
Основи економічної теорії
Основи охорони праці та охорона праці в галузі
Основи права
Основи філософських знань
Педіатрія
Психіатрія та наркологія
Соціологія
Стоматологічні захворювання
Українська мова (за проф. спрям.)
Фізичне виховання
Хірургія