Загальна інформація PDF Друк e-mail
Рейтинг Користувача: / 23
НайгіршеНайкраще 
Написав Administrator   
Середа, 03 вересня 2014, 15:38

Новоселицький медичний коледж

Буковинського державного медичного університету

 

Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету розпочав свою діяльність і підготовку фахівців як Новоселицьке медичне училище з 1955 року. Приміщення коледжу складалось з 4 навчальних кімнат, 3 кабінетів. В 1969 році був збудований корпус під гуртожиток, який згодом був переобладнаний під навчальні кабінети та лабораторії.


Першим директором навчального закладу була Костенко Ніна Федорівна, а з 1975 по 1992 р. училище працювало під керівництвом Топорчан Феодосії Федорівни.


Розпорядженням Кабінету міністрів України № 46-р від 02 березня 2005 р. Буковинську державну медичну академію реорганізовано в Буковинський державний медичний університет, а Новоселицький медичний коледж Буковинської державної медичної академії перейменовано в Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету.


Коледж пишається своїми випускниками, серед них: Катеринчук І.П. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою госпітальної терапії Української медичної стоматологічної академії м. Полтава; Хасанов В.М. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою хірургії Читинської військово-медичної академії; Паламарь Б.І. – кандидат медичних наук, головний лікар Київської клінічної лікарні №3; Перепичка М.П. – кандидат медичних наук, доцент кафедри шкірно-венерологічних хвороб та туберкульозу БДМУ; Вдовичен А.М. – головний лікар обласного діагностичного центру та багато інших.

В 2005 році навчальний заклад відмітив свій п’ятдесятирічний ювілей.

Сьогодні у комплекс навчально-матеріальної бази коледжу входять 2 навчальні корпуси, в яких розміщено 25 кабінетів, 6 лабораторій, 2 комп’ютерних класи, бібліотека з читальним залом, спортивний зал, гуртожиток на 70 місць, їдальня на 70 посадкових місць, актова зала, методичний кабінет, музей коледжу.

У коледжі готують фахівців за спеціальностями: “Лікувальна справа”; “Сестринська справа”; “Акушерська справа”;

Підготовка молодших спеціалістів у Новоселицькому медичному коледжі здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти.

Навчально-виховний процес у Новоселицькому медичному коледжі БДМУ забезпечує 57 висококваліфікованих викладачів.

Серед найкращих працівників - В.С.Романюк – заступник директора з навчальної роботи, старший викладач, В.Д.Шумейко – завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням, викладач-методист; Г.Г.Довганюк – методист коледжу, голова профкому, викладач-методист; Т.О.Бложко – викладач основ реабілітації, фізіотерапії, масажу і ЛФК, викладач-методист; Е.С.Кордунян - викладач фізики та основ інформатики і ОТ, старший викладач; І.М. Плачинта – викладач основ фармакології з медичною рецептурою, П.П. Марунчак – викладач педіатрії, В.Б.Кочервей – викладач сестринської справи.

Більш ніж за п’ятдесятирічну історію Новоселицький медичний коледж випустив 6000 висококваліфікованих молодших медичних фахівців, які працюють в різних куточках Буковини та за її межами.

Перспективою діяльності Новоселицького медичного коледжу є послідовне впровадження положень Болонської декларації, запровадження технологій кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Пріоритетними напрямками діяльності Новоселицького медичного коледжу є покращання навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації фельдшерів, акушерок та медичних сестер з питань організаційної, адміністративно-господарської та медичної роботи на ФАП, станціях швидкої допомоги, медичних пунктах підприємств, спеціалізованих відділеннях терапевтичного, хірургічного, педіатричного, акушерсько-гінекологічного профілю, а також у системі сімейної медицини, особистісна орієнтація освіти, запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, формування національних та загальнолюдських цінностей, пропаганда здорового способу життя.

Метою і завданням науково-педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих медичних фахівців середньої ланки до практичної діяльності у лікувально-профілактичних установах системи охорони здоров’я м.Новоселиця, Чернівецької області та України.

 

 

 

 

 

Директор коледжу – Ілля Сергійович Єфтемій
Народився 1948 року в селі Строїнці, Новоселицького району, Чернівецької області.

З 1966 по 1969 рік навчався в Новоселицькому медичному училищі. У 1977 році закінчив Чернівецький медичний інститут. З 1978 по 1980 р. працював штатним викладачем хірургічних хвороб в Новоселицькому медичному училищі, з 1980 по 1992 р. – хірургом ординатором Новоселицької ЦРЛ. З 9 березня 1992 року - директор Новоселицького медичного коледжу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоселицький медичний коледж: сьогодення

 

1. Поштова адреса: 60300, Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. 1 Травня, 20.

2. Юридична адреса: 60300, Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. 1 Травня, 20.

3. Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності:
Коледж є юридичною особою й діє згідно Статуту, погодженого з Міністерством охорони здоров’я України від 09.03.2005 р. та Міністерством освіти і науки України від 12.04.2005 р. і затвердженого Чернівецькою обласною радою (розпорядження 54 від 05.04 2005р.).

4. Прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, номери контактних телефонів, дата народження:
Директор: Єфтемій Ілля Сергійович,викладач вищої категорії, тел. (03733) 5-09-34, 28.12.1948 р.
Заступник директора з навчальної роботи: Романюк Віктор Семенович, викладач вищої категорії, тел. (03733) 5-06-31, 13.12.1962
Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання: Плачинта Ірина Михайлівна,викладач першої категорії, тел. (03733) 2-19-45,12.04.1972 р.

5.Коротка історична та загальна довідка про вищий навчальний заклад:
Комунальний вищий навчальний заклад «Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету» (надалі Новоселицький медичний коледж) є вищим навчальним закладом комунальної форми власності І (першого) рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», проводить підготовку спеціалістів за денною формою навчання і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету розпочав свою діяльність і підготовку фахівців як Новоселицьке медичне училище з 1955 року. Навчальний заклад створений згідно з наказом Чернівецького обласного відділу охорони здоров’я від 02.07.55 року № 133-к.. Приміщення училища складалось з 4 навчальних кімнат, 3 кабінетів. В 1969 році був збудований корпус під гуртожиток, який згодом був переобладнаний під навчальні кабінети та лабораторії. В 1998 році відкрито навчальний корпус №2, який складається з 3 навчальних кабінетів і актової зали.
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 526 від 29.05.1997 р. та Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації № 407–р від 11.07.1997р. на базі Новоселицького медичного училища створено Новоселицьке училище Буковинської державної медичної академії.
Рішенням ХІХ сесії Чернівецької обласної ради ІV скликання за № 26-19/05 від 24.03.2005 р. Новоселицькому училищу Буковинської державної медичної академії надано статус Новоселицького медичного коледжу Буковинської державної медичної академії. Розпорядженням Кабінету міністрів України № 46-р від 02 березня 2005 р. Буковинську державну медичну академію реорганізовано в Буковинський державний медичний університет. У зв'язку з цим, Новоселицький медичний коледж Буковинської державної медичної академії перейменовано в Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету. Відповідно до ліцензії МОН України (серія АE №270511 від 26.04.2013р.) Новоселицькому медичному коледжу Буковинського державного медичного університету надано право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з ліцензованим обсягом прийому зі спеціальностей:
5.12010101 “Лікувальна справа” - 60 осіб;
5.12010102 “Сестринська справа” - 90 осіб;
5.12010105 “Акушерська справа” - 30 осіб;
Загальний ліцензований обсяг прийому до Новоселицького медичного коледжу БДМУ складає 180 осіб.
Згідно сертифікатів про акредитацію МОН України (серія НД-І № 2556998, серія НД-І № 2556999, НД-І № 2557000 від 26.04.2013р.) відповідно до рішень МАК від 26.04.2013р., протокол № 103 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2013 р. № 1480-Л) Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня зі спеціальностей 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа» та 5.12010105 «Акушерська справа».

6.Перелік структурних підрозділів:
фельдшерсько-акушерське відділення, сестринське відділення

7. Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (І р.а.)
Молодший спеціаліст:
5.12010101 “Лікувальна справа” ;
5.12010102 “Сестринська справа” ;
5.12010105 “Акушерська справа”.

8.Матеріально-технічна база (навчальні корпуси, гуртожитки, спортивно-оздоровча база тощо)
У коледжі наявний аудиторний фонд, кабінети, лабораторії, які відповідають вимогам навчальних планів спеціальностей, забезпечують навчальний процес на весь термін навчання. Викладання гуманітарних, соціально-економічних та природничо-наукових дисциплін здійснюється у 15 кабінетах і лабораторіях коледжу; дисциплін професійної та практичної підготовки - у 16 кабінетах доклінічної практики та у 10 навчальних кімнатах лікувально-профілактичних установ м. Новоселиця. Навчальні кабінети і лабораторії, кімнати для занять обладнані та оснащенні необхідним медичним інструментарієм, сучасними фантомами для відпрацювання практичних навичок, фаховою та навчально-методичною літературою для викладачів та студентів. Для проведення науково-практичних семінарів, конференцій використовуються: методичний кабінет, актова зала, бібліотека коледжу з читальним залом на 30 місць, малий та великий зали Новоселицького районного Будинку культури та конференц-зал Новоселицької центральної районної лікарні на 100 місць.
У Новоселицькому медичному коледжі для інформаційного забезпечення студентів створено та ефективно використовуються два комп’ютерних класи з локальною мережею, мережею Іntеrnet, електронною поштою та власним сайтом.
У коледжі на балансі також є множильна апаратура (3 апарати фірми «Canon» та 1 фірми «Xerox»), відеоапаратура, графопроектори, мультимедійні проекційні системи та інші технічні засоби навчання.
В коледжі функціонують спортивний зал 12 х 24 м,спортивний майданчик, гуртожиток на 70 місць, їдальня на 70 посадкових місць, студентський буфет. В спортивно-оздоровчому таборі Буковинського державного медичного університету на березі р. Дністер в с.Репужинці Заставнівського р-ну Чернівецької обл. є власний житловий корпус.


9. Відсоток забезпечення студентів, які потребують гуртожитку: 100% (64 особи)

10. Контингент студентів за формами навчання та джерелами фінансування.

11. Сумарні обсяги прийому та випуску у 2010 році:
Випущено студентів у 2010 році – 152 особи;
Обсяг прийому у 2010 році – 179 осіб.

12. Відсоток працевлаштування випускників: протягом 2008-2010 років -100% випускників, які навчалися за державним замовленням отримали направлення на роботу. Навчальний заклад отримав підтвердження про доїзд і працевлаштування від 83 % випускників.

13. Загальна чисельність науково-педагогічних (педагогічних) працівників (чисельність докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів):
Викладацький склад (всього): 44 , з них штатних 37:
- викладачів вищої категорії - 14 (в т.ч. викладачів-методистів - 7, старших викладачів -3);
- викладачів І категорії - 11
- викладачів ІІ категорії - 8
- викладачів –спеціалістів - 4

14. Книжковий фонд бібліотеки: - всього – 22812 примірників:
- Суспільно –політична література- 936 примірників;
- Художня література – 4465 примірників;
- Навчальна література , в т.ч. підручники – 17411 примірників.

15. Проблемні питання, можливі шляхи та прогнозовані терміни їх розв’язання, перспективи розвитку вищого навчального закладу.

Проблемні питання:
1) Мізерне державне фінансування освітньої діяльності ( брак коштів на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази коледжу, придбання літератури тощо)
2) Низька заробітна плата працівників освіти

Перспективи розвитку:
1) Стати ВНЗ ІІ рівня акредитації;
2) Мати власних науково-педагогічних працівників;
3) Збільшити навчальну площу за рахунок відкритття нових навчальних кімнат на базі лікувально-профілактичних та дошкільних установ м. Новоселиця (Новоселицька ЦРЛ, Новоселицька СЕС, ДДУ)

 

Вони очолювали колектив

 

Згідно з наказом по Чернівецькому обласному відділу охорони здоров’я від 2 липня 1955 року Ніна Федорівна Костенко була призначена директором училища і очолювала колектив протягом 20 років.
Повертаючись в ті далекі часи, вона пригадує, як доводилося починати все з нуля, накопичувати досвід роботи з усіх питань методики навчання та виховання, створювати матеріальну технічну базу.
В трьох акушерських групах навчалось 59 студентів, приміщення складалось з 4 навчальних кімнат, було всього шість штатних викладачів. Випускники тих років досі згадують цікаві змістовні лекції, які їм читали викладачі 60-х років. Це: М.М. Полисюк (перший завуч училища), І.Н. Кисилюк (викладач терапії), В.Я. Будак (викладач шкірних хвороб), А.Ф. Суков (викладач історії), Є.А. Ткач (викладач отоларингології), Н.А. Желіховська (викладач дитячих хвороб).
Організувалися читацькі конференції, літературні вечори, до всіх загальнодержавних знаменних дат готувались огляди художньої самодіяльності, вечори відпочинку, працювали гуртки. В 1970 році побудований новий навчальний корпус.
І сьогодні Ніна Федорівна є частим гостем студентів коледжу. Її спогади завжди цікаві, вона надихає молодь до нових здобутків та досягнень.

 

 

 

 

 

Протягом 17 років (з 1975 по 1992 рр.) колектив очолювала Феодосія Федорівна Топорочан. В період нестійкого, нестабільного життя, навчальний заклад успішно виконував своє завдання – готував висококваліфікованих фахівців. За ці роки була розширена начально-матеріальна база, побудована спортивна зала, стабілізовано кадровий склад училища.
Усі заходи щодо підвищення рівня успішності та практичної підготовки здійснювалися в тісній взаємодії з базовим навчальним закладом, яким було в ті роки Хмельницьке медичне училище. Що квартально відбувалися методичні наради з обміну передовим досвідом, перехресні перевірки, конкурси с професійної майстерності й художньої самодіяльності, спортивні змагання.
Щорічно проводилися педагогічні читання. Це давало змогу викладачам вчасно знайомитися з передовим досвідом роботи, опановувати нові форми навчання та практичної підготовки студентів.
Протягом багатьох років, під час літніх канікул, працював сільськогосподарський студентський загін «Еврика», який від’їжджав на польові роботи в Крим.
Ф.Ф. Топорочан 45 років життя присвятила улюбленій праці. Студенти захоплюються лекціями досвідченого фахівця. Сумління і честь – ось девіз Феодосії Федорівни, яка щоденно переступає поріг медичного коледжу, як рідного дому.

 

 

© Георгій Вовкогон