Запобігання та виявлення корупції PDF Друк e-mail
Рейтинг Користувача: / 2
НайгіршеНайкраще 
Написав Administrator   
Четвер, 18 лютого 2021, 15:11

                                                                       Україна

                                                     Чернівецька обласна рада

                                                 Департамент охорони здоров’я

                               ЧернівецькОЇ обласнОЇ державної адміністрації

                                    Новоселицький медичний Фаховий коледж

                          60300, Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. 1 Травня, 20.

                   Телефон/факс (03733) 5-09-34, телефон (03733) 2-19-49 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

                                                 

                                                     Н А К А З 

м. Новоселиця

28 серпня  2020 року                                                         № 56 – адм.§2

 

Про створення комісії  з питань запобігання та виявлення корупції у

Новоселицькому медичному фаховому коледжі

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VIІ, Постанови

Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

та наказу Міністерства освіти і науки України від 14 жовтня 2013 року № 1432 «Про утворення (визначення)

підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції».

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з питань запобігання та виявлення корупції Новоселицькому медичному фаховому коледжі.

2. Визначити задачі комісії:

- вивчення причин і дій, які можуть спричиняти появу корупції в коледжі;

- підготовка пропозицій щодо удосконалення правових, економічних та організаційних механізмів функціонування

коледжу в цілях усунення підстав для корупції;

- прийом та перевірка заяв та звернень, що надійшли у відділ та інших свідчень корупційної діяльності;

- організація та проведення заходів щодо запобігання корупції;

- збір, аналіз та підготовка інформації для керівництва коледжу про факти корупції та вироблення рекомендацій для

їх усунення;

- підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та

виявлення корупції;

- проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

- проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх

логічного та арифметичного контролю;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.                           

3. Головою комісії призначити завідувача відділенням  БУШИЛУ Михайла Івановича.             

4. До складу комісії ввести:

- ПЛАЧІНТА І. М.- культорганізатор;

- Богачік А. Л. – методист коледжу;

- БОГОСЛАВЕЦЬ О. В. – головного бухгалтера;

- РИЖКО Л. В. – голову студентської ради;

- кураторів академічних груп

5. Затвердити Положення про Комісію з питань запобігання та виявлення корупції у Новоселицькому медичному

фаховому коледжі (додаток 1).

 

Директор  коледжу                                                                                             Руслан Романюк

Інспектор відділу кадрів

Юрисконсульт                                                                                                    Максим Паладій

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                Директор Новоселицього

                                                                                                                            медичного фахового коледжу

                                                                                                                             ____________Р.І. Романюк

Положення про комісію з питань запобігання та виявлення корупції у

Новоселицькому медичному фаховому коледжі

Комісія з питань запобігання та виявлення корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі утворена

у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VІI; постановою

Кабінету Міністрів України

«Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. № 706; наказом Міністра освіти і науки України

«Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції»

від 14.10.2013 р. № 1432; наказу директора Новоселицькому медичному фаховому коледжі

від 05.02.2021 р. № 31-адм. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,

а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України,

міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Комісія підзвітна директору Новоселицькому медичному фаховому коледжі.

Основними завданнями комісії є:

- підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та

виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

- проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

- проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх

логічного та арифметичного контролю;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Комісія відповідно до покладених завдань:

- розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль

за їх проведенням;

- надає іншим структурним підрозділам Новоселицькому медичному фаховому коледжі та їх окремим

працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

- вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання

вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення

корупційних правопорушень ризики в діяльності службових осіб Новоселицькому медичному фаховому коледжі,

вносить директору Новоселицькому медичному фаховому коледжі пропозиції щодо усунення таких ризиків;

- надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,

проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій,

їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

- у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово

повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або

виправленої декларації;

- у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень службовими особами

Новоселицькому медичному фаховому коледжі, а також ознак правопорушення за результатами перевірок

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому

порядку про такі факти директора Новоселицькому медичному фаховому коледжі, а також правоохоронні

органи відповідно до їх компетенції;

- веде облік працівників Новоселицькому медичному фаховому коледжі, притягнутих до відповідальності за

вчинення корупційних правопорушень;

- взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого

самоврядування, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників

Новоселицькому медичному фаховому коледжі до вчинення корупційних правопорушень.

Втручання у діяльність комісії під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на комісію обов’язків,

що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань,

забороняється.

Комісія має право:

- отримувати від інших структурних підрозділів Новоселицькому медичному фаховому коледжі інформацію і

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку

інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

- отримувати від працівників Новоселицькому медичному фаховому коледжі усні та письмові пояснення з

питань, які виникають під час проведення перевірок, а також щодо виявлених логічних та арифметичних

помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

- ініціювати перед директором Новоселицькому медичному фаховому коледжі питання щодо надсилання запитів

до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми

власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених

на комісію завдань. Члени комісії беруть участь у проведенні в установленому порядку перевірки у

Новоселицькому медичному фаховому коледжі з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення

корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Члени комісії під час проведення перевірок мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством,

на безперешкодний доступ до приміщень і територій Новоселицькому медичному фаховому коледжі, документів

та матеріалів, що стосуються предмета перевірки.

Члени комісії можуть залучатися до проведення:

- експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються у

Новоселицькому медичному фаховому коледжі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести

до вчинення корупційних правопорушень;

- внутрішнього аудиту Новоселицькому медичному фаховому коледжі в частині дотримання вимог

антикорупційного законодавства.

На посади голови та членів комісії призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових

професійно-кваліфікаційних характеристик посад.

Директор Новоселицькому медичному фаховому коледжі сприяє створенню умов для виконання на належному

рівні комісією покладених на неї завдань.

 

 

                                                                          Україна

                                                      Чернівецька обласна рада

                                                   Департамент охорони здоров’я

                                   ЧернівецькОЇ обласнОЇ державної адміністрації

                                        Новоселицький медичний Фаховий коледж

                         60300, Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. 1 Травня, 20.

                 Телефон/факс (03733) 5-09-34, телефон (03733) 2-19-49 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

                                                 Н А К А З

м. Новоселиця

28 серпня 2020 року                                               № 56 – адм.§3

 

Про затвердження плану заходів,

спрямованих на запобігання,

виявлення та протидію корупції

у Новоселицькому медичному

фаховому коледжі на 2021р.

         З метою запобігання, виявлення та протидії корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі

відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України,Указу Президента України

від 21 жовтня 2011 р. №1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», Закону України

«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VIІ, постанови Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2015 р. № 256 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», Наказу Міністерства

охорони здоров’я України від 31 липня 2014 р. №531 «Про затвердження плану заходів МОЗ України,

спрямованого на запобігання та виявлення корупції», Статуту коледжу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів у Новоселицькому медичному фаховому коледжі, спрямованих на запобігання,

виявлення та протидію корупції (далі – План заходів), що додається.

2. Заступникам директора, завідувачам відділеннями, головам ПК, керівникам структурних підрозділів:

- забезпечити своєчасне виконання Плану заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції;

- щоквартально та відповідно до передбачених планом заходів термінів подавати до комісії з питань запобігання та

виявлення корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі інформацію про хід виконання.                            

3. Завідувачам відділеннями, головам ПК, керівникам структурних підрозділів довести зміст цього наказу до

кожного співробітника протокольно за його особистим підписом.            

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор     коледжу                                                                                Руслан Романюк

Заступник директора

з навчальної роботи                                                                                          Ганна МОСКАЛЮК

Завідувач фельдшерсько-акушерським

відділенням                                                                                                      Михайло БУШИЛА

Завідувач сестринським відділенням                                                                  Ольга Кордунян

Інспектор відділу кадрів

Юрисконсульт                                                                                                   Максим ПАЛАДІЙ

 

 

                                       ПЛАН ЗАХОДІВ

Новоселицького медичного фахового коледжу,

спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції

№ з/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

1

Продовжити реалізацію заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та протидію корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі, відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки», Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії на 2019-2020 роки)», Наказу Міністерства охорони здоров’я від 31 липня 2014 року №531 «Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції», Статутом коледжу.

Заступники директора за відповідними напрямками діяльності, завідувачі відділеннями, завідувачі ПК, керівники структурних підрозділів.

Термін: постійно.

2

Голові комісії з питань запобігання та виявлення корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі забезпечити:

Підготовку та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

інформування директора коледжу у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень співробітниками та студентами, а також за результатами відповідних перевірок; встановити «скриньку Довіри» з метою своєчасного запобігання правопорушень;

забезпечити контроль за виконанням звернень громадян, вживати заходів щодо недопущення порушення Закону України «Про звернення громадян» та неухильно дотримуватись прав і свобод людини і громадян.

 

Термін: постійно.

3

Забезпечити об’єктивний, стандартизований контроль на відділеннях та ПК за успішністю студентів з навчальних дисциплін.

Заступник з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, методист, завідувачі ПК.

Термін: постійно.

4

Посилити спільну роботу викладачів та студентів щодо подолання негативних явищ під час проведення підсумкових контролів, заліків та іспитів екзаменаційної сесії, а саме:

запровадити безперешкодну можливість присутності уповноважених представників студентського самоврядування, профспілкового комітету, громадських студентських організацій на ПК, відпрацюваннях та всіх формах контролю, в якості незалежних спостерігачів, для забезпечення правомірності, прозорості та відкритості;

проводити виробничі збори з усіма студентами-боржниками та тими, які знаходяться в групі ризику щодо отримання негативних оцінок за результатами навчання в семестрі.

Заступник з навчальної роботи, культорганізатор, завідувачі відділеннями, методист, завідувачі ПК..

Термін: постійно.

5

Перескладання ПК, заліків та іспитів здійснювати лише комісійно, під безпосереднім керівництвом завідувача відділенням та за участю представників студентського самоврядування, профспілкового комітету, громадських студентських організацій.

Заступник з навчальної роботи, культорганізатор, завідувачі відділеннями, методист, завідувачі ПК..

Термін – постійно.

6

Здійснювати анонімне опитування студентів з проведенням подальшого аналізу інформації щодо фактів корупції.

Заступник з навчальної роботи, культорганізатор, завідувачі відділеннями, методист, завідувачі ПК,студентське самоврядування, профспілковий комітет, громадські студентські організації

Термін: постійно.

7

   Вживати заходів з метою запобігання корупції, зокрема, збільшити питому вагу екзаменів у письмовому вигляді.

Заступник з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, методист, завідувачі ПК

Термін – постійно.

8

Посилити контроль за виконанням відділеннями і ПК наказів коледжу з організації і проведення державної атестації, випускних і семестрових іспитів, підсумкових контролів, заліків, проходження практик, перескладань і відпрацювань академічної заборгованості відповідно до нормативно-правових вимог.

Заступники з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, методист. завідувачі ПК, сектор моніторингу якості освіти.

Термін: постійно

9

Забезпечувати вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів. Невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів та комісію з питань запобігання та виявлення корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі.

Заступники з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, , методист. керівники структурних підрозділів.

Термін: постійно

10

Уповноваженій особі з публічних закупівель, заступнику адміністративно-господарської роботи, головному бухгалтеру забезпечити оприлюднення результатів діяльності тендерного комітету на офіційному сайті коледжу.

 

Термін: постійно

11

Культорганізатору, Студентській раді, профспілковому комітету контролювати роботу «Телефону довіри» (т. 5-09-434), «Пошту студентської довіри», наповнюваність скриньки довіри, аналізувати їх роботу.

.

Термін – постійно

12

Заступникам з навчальної роботи:

систематично розглядати на Педагогічних радах питання запобігання, виявлення та протидії корупції. Забезпечити функціонування «Скриньки довіри»;

попередити завідувачів ПК, співробітників коледжу про їх персональну відповідальність за дотримання вимог антикорупційного законодавства. Інформувати комісію з питань запобігання та виявлення корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі при виявленні таких фактів.

 

Термін: постійно.

13

Головам Студентської ради, профспілкового комітету викладачів та студентів активізувати роботу органів студентського самоврядування з профілактики, виявлення, запобігання та протидії корупції. Систематично проводити збори на відділеннях з метою інформування комісії з питань запобігання та виявлення корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі про випадки корупції.

 

Термін: постійно.

14

Головному бухгалтеру, заступникам з навчальної роботи та адміністративно-господарської роботи:

при розробці кошторису доходів і видатків коледжу здійснювати фінансовий аналіз порушень та зауважень, встановлених контрольно-ревізійними органами стосовно цільового використання бюджетних коштів;

з метою цільового та економного використання бюджетних коштів затвердити у директора коледжу ліміти на користування міжміським телефонним зв’язком, експлуатаційного пробігу для автотранспорту тощо;

забезпечувати вжиття заходів щодо запобігання можливим фінансовим правопорушенням та контроль за збереженням державного майна;

Головному бухгалтеру забезпечити контроль за:

правильним веденням бухгалтерського обліку і звітності;

отриманням та використанням благодійних (добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб.

 

Термін: постійно.

15

Забезпечувати ефективну роботу Приймальної директора з метою своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти корупції, вживати заходи щодо недопущення порушення Закону України «Про звернення громадян».

Заступники за відповідними напрямками діяльності, завідувачі відділеннями, завідувачі ПК, керівники структурних підрозділів.

Термін – постійно.

16

У разі виявлення при проведенні внутрішніх аудитів у діях підконтрольних об’єктів ознак шахрайства, фактів нецільового використання коштів, розкрадання державного майна, матеріали аудитів передавати до комісії з питань запобігання та виявлення корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі.

Заступники за відповідними напрямками діяльності, завідувачі відділеннями, завідувачі ПК, керівники структурних підрозділів.

Термін – постійно.

17

Забезпечувати дотримання положень Закону України «Про правила етичної поведінки».

Заступники за відповідними напрямками діяльності, завідувачі відділеннями, завідувачі ПК, керівники структурних підрозділів.

Термін: постійно.

18

Заступникам за відповідними напрямками діяльності, керівникам структурних підрозділів, систематично аналізувати виконання даного наказу, про що інформувати директора коледжу та комісію   з питань запобігання та виявлення корупції у Новоселицькому медичному фаховому коледжі.

 

Термін: постійно.

19

Забезпечувати своєчасне подання до МОЗ України інформації про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики.

Директор

Термін: постійно.

20

Керівникам структурних підрозділів, завідувачам відділеннями, завідувачам ПК, головам Студентської ради та профспілковому комітету викладачів і студентів довести до відома зміст цього наказу на зборах колективів співробітників та студентів.

 

Термін: до 05.09.2021р.

21

Культорганізатору, провідному спеціалісту з обслуговування комп’ютерних мереж, головному редактору газети «Студентський вісник» висвітлювати заходи щодо виявлення, запобігання та протидії корупції на офіційному сайті коледжу та в газеті «Студентський вісник»

 

Термін: постійно.

Останнє оновлення на Четвер, 18 лютого 2021, 15:39